Idir Oispidéal Galair agus Teach na mBocht


Púca beag in airde,

scamall bog bán

sáinnithe i mbarróg fholamh

an chrainn gheimhriúil


a’ casadh, ‘casadh

ar an ngaoth aniar aduaidh⎯

a’ casadh, ‘casadh

a’ glaoch sa ghaoth gan trua

d’achainí gan freagra


Scréacha sna craobhacha,

grága na bpréachán

a’ baint macalla as

do screadaíl chráite:

Cá, Cá, Cá

Cá bhfuil tú?


a’ casadh, ‘ casadh:

macalla na bpréachán

a’ sníomh is a’ corraí

faoi sholas geal-liath na spéire,

galóg móna dóite fadálach san aer.


Púca beag in airde,

scamall bog bán

ag tarraingt, ‘ tarraingt

i gcoinne bharróg fholamh

an chrainn gheimhriúil⎯


a’ glaoch sa ghaoth gan trua

d'achainí gan freagra:

Cá, Cá, Cá

Cá bhfuil tú, a Mhamaí?

Tar ar ais dom, a Mhamaí

Tar ar ais


(Cill Rois, Luan Cásca 2022)Between the Fever Hospital and the Poorhouse


Little ghost on high,

soft white cloud

caught in the empty embrace

of the wintering tree


Turning, turning

on the northwesterly wind⎯

turning, turning

calling on the bitter wind

your unanswered entreaties.


Screeches in the branches,

cawing of the crows

echoing

your desolate cries:

Cá, Cá, Cá

Where, where, where are you?


Turning, turning:

echoes of the crows

weaving and twisting

in the silver light,

a trace of turf-smoke lingering in the air.


Little ghost on high,

soft white cloud

pulling, pulling

against the empty embrace

of the wintering tree⎯


calling on the bitter wind

your unanswered entreaties:

Cá, Cá, Cá

Where, where, where are you Mammy?

Come back for me Mammy

Come back


(Kilrush, Easter Monday 2022)

 

Read Anne's introduction to the poem here.


Anne Casey reads 'Idir Oispidéal Galair agus Teach na mBocht'

Videos